Bank centralny sterujący całą polityką kredytową | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Bank centralny sterujący całą polityką kredytową

27

Cze

Nie ma więc łatwego i zarazem prostego rozwiązania dla taniego kredytu w okresie wysokiej i trudnej do zmniejszenia inflacji. Bez taniego kredytu trudno jest z kolei ożywić działalność inwestycyjną i uruchomić mechanizm wzrostu produkcji.

Bank centralny sterujący całą polityką kredytową może ustalić odpowiednio obniżoną stopę dyskontową i ułatwić dostęp do tańszego kredytu redyskontowego banku komercyjnego. Może też wykorzystać część nagromadzonych rezerw obowią-zkowych, a do pewnego stopnia zwiększyć na ten cel emisję pieniądza. Można by także rozważać kwestię likwidacji oprocentowania za wkłady a vista w celu obniżenia stopy oprocentowania od udzielanych kredytów. Istotną rolę mogłyby odegrać instytucje państwowe udzielające gwarancji na kredyt przeznaczony na modernizację produkcji i zwiększenie eksportu. W wielu przedsiębiorstwach nie zawsze wysoka stopa procentowa zniechęca do pobierania kredytów inwestycyjnych, ale niska zdolność kredytowa firmy i niemożność spełnienia wysokich wymagań kredytowych stawianych inwestorom przez banki komercyjne. Udzielanie gwarancji kredytowych może odegrać istotną rolę, zwłaszcza przy ubieganiu się o kredyty pochodzące ze środków zagranicznych. Kredyty te powinny być wykorzystywane głównie do rozwijania i modernizowania produkcji proeksportowej, która tworzyłaby materialną podstawę do spłacenia kredytu wraz z należnymi odsetkami, a także do modernizowania zacofanej i słabo rozwiniętej infrastruktury w dziedzinie łączności oraz rynku pieniężnego i kapitałowego.

About The Author

admin

Leave a Reply